Samenwerken met Decom is kiezen voor advies zonder flauwekul en een nuchtere aanpak. Met kennis van zaken en focus op service.

NO-NONSENSE ADVIES

Bewustwording digitaal veilig werken

Medewerkers helemaal up-to-date

Bewustwording en adoptie zijn twee belangrijke aandachtspunten bij digitaal werken. Kennis en inzicht van dreigende gevaren helpt de medewerker hoe ermee om te gaan. Daarmee verhoog je enorm de weerbaarheid van je bedrijf.
Naast weten wat er bij digitaal werken op je afkomt, is het voor de medewerker ook van belang alles uit de beschikbare apparatuur te halen dat hen helpt zo efficiënt mogelijk te werken. Denk aan gebruikerstrainingen bij uitrol van nieuwe smartphones.

Nulmeting: breng kennis en gedrag in kaart

De beste start voor een veilige organisatie is door het kennisniveau en gedrag van de medewerkers in kaart te brengen. Hiervoor bieden we de Nulmeting. Deelnemers worden over verschillende onderwerpen bevraagd naar hun huidige gedrag. Het belang van een krachtig security awareness opleidingstraject wordt direct duidelijk en creëert draagvlak om gemotiveerd aan een vervolgtraject deel te nemen.

e-Learning Bewustwording & Adoptie

Bewustwording (awareness) van wat er zoal aan digitale gevaren op de loer liggen, gaat hand in hand met gewenste gedragsverandering en de adoptie daarvan.
In de Awareness e-learning staan daarom bewustwording en gedragsverandering centraal. Dat lijkt logisch, maar al te vaak zijn e-learnings puur gericht op kennisoverdracht. Natuurlijk doen de deelnemers veel kennis op, maar daar wordt nauwelijks op getoetst. In plaats daarvan stimuleren we deelnemers zelf hun gedrag aan te passen.
Naast een e-learning bieden we ook de mogelijk tot in-house klassikale training. Met de onderlinge interactie stimuleer je nog meer de bewustwording en gedragsverandering.

Gratis eBook bomvol tips rondom digitaal veilig werken

Download hier het handboek

Aantoonbare effectiviteit

De voortgang van de Awareness e-learning kan de opdrachtgever via een rapportageplatform volgen. Leidinggevenden hebben daarbij altijd inzage in de voortgang van iedere deelnemer gedurende het gehele traject.

Het rapportageplatform geeft een duidelijk overzicht van startdata, voortgang per aflevering, cursist, afdeling en gehele organisatie.

Gedrag inzichtelijk

Na afloop van het Awareness e-learning traject krijgt de organisatie een eindrapportage waarin de gedragsverandering inzichtelijk is gemaakt en geven we aanbevelingen voor de toekomst. Feedback van deelnemers, zoals gewenste hulp(-middelen) om veilig te blijven staan hier eveneens in. Deze eindrapportage geeft ook inzicht in het daadwerkelijke effect van het opleidingstraject.

Decom faciliteert de Nulmeting, de e-Learnings en andere security trainingen en opleidingen in samenwerking met onze partner BeveiligMij.nl

Interesse in e-Learning? Start dan hier en ontvang alle info!

Gratis eBook bomvol tips rondom digitaal veilig werken

Download hier het handboek

Aantoonbare effectiviteit

De voortgang van de Awareness e-learning kan de opdrachtgever via een rapportageplatform volgen. Leidinggevenden hebben daarbij altijd inzage in de voortgang van iedere deelnemer gedurende het gehele traject.

Het rapportageplatform geeft een duidelijk overzicht van startdata, voortgang per aflevering, cursist, afdeling en gehele organisatie.

Gedrag inzichtelijk

Na afloop van het Awareness e-learning traject krijgt de organisatie een eindrapportage waarin de gedragsverandering inzichtelijk is gemaakt en geven we aanbevelingen voor de toekomst. Feedback van deelnemers, zoals gewenste hulp(-middelen) om veilig te blijven staan hier eveneens in. Deze eindrapportage geeft ook inzicht in het daadwerkelijke effect van het opleidingstraject.

Decom faciliteert de Nulmeting, de e-Learnings en andere security trainingen en opleidingen in samenwerking met onze partner BeveiligMij.nl

Interesse in e-Learning? Start dan hier en ontvang alle info!

Close contact

Voer uw gegevens in om toegang te krijgen tot de download