Hosted of SIP?

In veel opzichten verschilt een bedrijf met verschillende locaties niet van een parochiegemeenschap met 11 kerken. In deze casebespreking nemen we Parochie H. Gabriël onder de loep. De Parochie H. Gabriël heeft 11 kerkelijke locaties in de Achterhoek en heeft een zeer dynamische telefonieomgeving. In 2018 heeft Parochie H. Gabriël alle onkosten van alle locaties tegen het licht gehouden. Hierdoor zijn verschillende zaken onder de loep genomen en hieruit zijn o.a. de kosten van de telefonie aanbesteed met als doel, een goede telefonische bereikbaarheid en waar mogelijk een onmiddellijke verlaging van kosten. Decom Business Center zoekt altijd naar de meest efficiënte oplossing en heeft na uitvoerige gesprekken, gebruik en kosten analyse een passend voorstel bij Parochie H. Gabriël neergelegd.

Voor velen van u is Hosted telecom dé oplossing voor eventuele huidige telecom problematiek of hoge maandelijkse lasten. Echter als u kijkt naar uw huidige telefonie gebruik kan het zomaar zijn dat SIP op de korte tot lange termijn een efficiëntere oplossing is.

In de case van Parochie H. Gabriël hebben we vooral gekeken naar het actuele telefoongebruik. Hieruit bleek o.a. dat zelden tot nooit alle lijnen op één moment gebruikt werden. Hierdoor konden wij een passende oplossing aanbieden in de vorm van SIP. De voordelen van een SIP oplossing houdt in dat de kosten per aansluiting in dit geval veel lager zijn, lagere licentiekosten en een meer dynamische vorm van verbinding, natuurlijk uitgaande van het actuele gebruik. In het geval van Parochie H. Gabriël is er een directe kostenbesparing van 30% gerealiseerd met behoud van zeer goede bereikbaarheid.

Een passende telecom oplossing is voor elk bedrijf, stichting of instelling anders. Hosted of SIP, Decom Business Center adviseert altijd de meest passende oplossing voor uw bedrijf. Decom analyseert uw gebruik, luistert naar uw wensen en kijkt altijd naar de meest efficiënte en effectieve oplossing.

Wilt u ook direct besparen op uw telefoonkosten neem dan contact op met:
Decom Business Center, Bel: 0316 – 29 56 96.

Volg Decom Business Center op Linkedin voor meer case analyses, updates en nieuws.

Deze passende oplossing is in samenwerking met Telfort zakelijk uitgevoerd.